Umowa

Protokół zdawczo-odbiorczy, a zarządzanie najmem

Protokół zdawczo – odbiorczy czyli o czym trzeba pamiętać przy zarządzaniu najmem mieszkań w Warszawie. Warto przygotować się zarówno do przekazania jak i odbioru mieszkania przez najemcę. Oprócz dobrze przygotowanej umowy należy załączyć protokół zdawczo-odbiorczy. Nie tylko wymaga tego Ustawa o ochronie praw lokatorów, ale też interes najmującego. Po podpisaniu Czytaj więcej…

Z marta, przed