Oferta

W zależności od preferencji oferujemy trzy pakiety, które można ze sobą dowolnie łączyć, albo wybrać z nich to, co jest niezbędne ze względu na Państwa zaangażo – wanie w inwestycje. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb w zadaniach związanych z zarządzaniem najmem, opieką nad mieszkaniem, szukaniem odpowiednich najemców i “know – how” w sztuce inwestycji najmu mieszkań w Warszawie.

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Konsultacje

aktualny prawnie wzór umowy

oszacowanie potencjalnej ceny wynajmu

omówienie zagrożeń

wizyta w mieszkaniu

przedstawienie mocnych stron mieszkania

autorska, darmowa broszura o najmieWynajem

przygotowanie nieruchomości pod wynajem

publikacja ogłoszenia

skuteczne poszukiwania oraz weryfikacja najemcy

negocjacje

zawarcie bezpiecznej umowy

przekazanie kluczy i instrukcji

protokół zdawczo - odbiorczy


Zarządzanie

kontakt z administracją i firmami zewnętrznymi

egzekwowanie od najemcy terminowych wpłat

wizyty kontrolne w mieszkaniu

naprawa drobnych usterek i sprzętu

comiesięczne raporty rozliczeń

odbiór poczty

regularne opłaty administracyjne i mediowe

szybka reakcja na nieprzewidziane sytuacje