Oferta

W zależności od preferencji oferujemy trzy pakiety, które można ze sobą dowolnie łączyć, albo wybrać z nich to, co jest niezbędne ze względu na Państwa zaangażowanie w inwestycje. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb w zadaniach związanych z zarządzaniem najmem, opieką nad mieszkaniem, szukaniem odpowiednich najemców i "know - how" w sztuce inwestycji najmu mieszkań w Warszawie.

KONSULTACJE

aktualny prawnie wzór umowy

oszacowanie potencjalnej ceny wynajmu

omówienie zagrożeń

wizyta w mieszkaniu

przedstawienie mocnych stron mieszkania

autorska, darmowa broszura o najmie

WYNAJEM

przygotowanie nieruchomości pod wynajem

publikacja ogłoszenia

skuteczne poszukiwania oraz weryfikacja najemcy

negocjacje

zawarcie bezpiecznej umowy

przekazanie kluczy i instrukcji

ZARZĄDZANIE

kontakt z administracją i firmami zewnętrznymi

egzekwowanie od najemcy terminowych wpłat

wizyty kontrolne w mieszkaniu

naprawa drobnych usterek i sprzętu

comiesięczne raporty rozliczeń

regularne opłaty administracyjne i mediowe