Kontakt

Skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres  biuro@wynajemzglowy.pl lub zadzwoń :

  +48 790635 233

Wynajem z głowy dba o dobre relacje z klientem, dlatego odpowiedzi możesz spodziewać się szybciej niż myślisz ;).

Polityka prywatności – dane osobowe

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, umieszczonych przez Państwa w celu kontaktu, jest Cartomatic Dominik Mikiewicz z siedzibą w Warszawie (02-662), przy ul. Świeradowskiej 47. NIP: 521-295-15-24. Podanie danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy.
  3. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.
  4. Administrator stronyWynajem z Głowy dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  5. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  6. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.
  7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@wynajemzglowy.pl
  8. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
  9. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.